Hyr- och interimsrekrytering

Lär känna först – rekrytera sen

Med vetskap om att i genomsnitt var 10:e rekrytering går fel, och att det dessutom kostar enorma summor, kan det kännas tryggt att hyra först … och anställa sen.

Hyr- och interimsrekrytering

Lär känna först – rekrytera sen

Med vetskap om att i genomsnitt var 10:e rekrytering går fel, och att det dessutom kostar enorma summor, kan det kännas tryggt att hyra först … och anställa sen.

Du får tid på dig att lära känna kandidaten på djupet och kan testa hens förutsättningar att klara uppgifterna i praktiken. Du får helt enkelt ett kvitto på att personen är rätt för jobbet och organisationen, innan ni går in ett fast anställningsförhållande.

Det är helt enkelt ett klokt sätt att få rätt medarbetare på rätt plats – utan att ta dyrbara risker. Det bästa betyg vi kan få, är naturligtvis när en hyrrekrytering slutar med anställning!

Kraftfull specialist omedelbart?

En interimsrekrytering är en flexibel lösning när du snabbt behöver hitta en kompetent och erfaren nyckelperson för en tidsbegränsad period. Kanske behöver du en professionell och operativ person med gedigen erfarenhet under en omstruktureringsfas, som avlastning när rekryteringen av en strategisk position drar ut på tiden, om en ledande person blir sjukskriven eller slutar med kort varsel.

Det är en temporär lösning, som ställer stora krav på våra konsulters kunskap och flexibilitet. Ofta är startsträckan kort, varför våra interima konsulter är seniora. De har den erfarenheten, kompetens och drivkraft som behövs för att direkt axla rollen. Det är personer som har förmågan att omgående se vad som måste göras, som fokuserar på uppgiften och garanterar snabba resultat. Att de dessutom ofta bidrar med inspiration, engagemang och motivation till organisationen, gör inte saken sämre!

Rekrytering
Rekrytering

Nära samarbete och rätt frågor leder till rätt person!

Rekryteringsstöd & Second opinion
Rekryteringsstöd & Second opinion

Rekrytera själv, få backning av oss!

Bemanning
Bemanning

En extra hand när du som bäst behöver den!

Vi ringer gärna upp!

Fyll i era uppgifter så ringer vi upp omgående.

Vi behandlar era uppgifter enligt GDPR

Vi är auktoriserade!

Vi är ett av Almega & Bemanningsföretagen auktoriserat företag både inom bemanning och rekrytering.

Här kan du läsa mer om auktorisationsvillkoren!