Fråga Flodin Först för att:

 • Vi känner företagen och den lokala marknaden väl
 • Vi har engagerade kandidater och kunnig personal
 • Vi ger snabb respons och feedback i uppdragen
 • Vi värnar personliga, nära relationer och är som folk är mest
 • Vi är fokuserade och flexibla
 • Du kan lita på att få personal som direkt går in och gör det du förväntar dig.

Fråga Flodin Först för att:

 • Vi känner företagen och den lokala marknaden väl
 • Vi har engagerade kandidater och kunnig personal
 • Vi ger snabb respons och feedback i uppdragen
 • Vi värnar personliga, nära relationer och är som folk är mest
 • Vi är fokuserade och flexibla
 • Du kan lita på att få personal som direkt går in och gör det du förväntar dig.

Kontakta oss för rekrytering och bemanning

Hitta till oss!

Flodin Rekrytering & Bemanning AB
Österängsvägen 2 A
554 63 Jönköping
admin@flodinab.se
flodinab.se

Vi är auktoriserade!

Vi är ett av Almega & Bemanningsföretagen auktoriserat företag både inom bemanning och rekrytering.

Här kan du läsa mer om auktorisationsvillkoren!