Personalbehov?

Fråga oss först – vi hittar rätt person!

Vi vet att ditt behov av personal varierar. Ibland uppstår det hastiga vakanser eller kortvariga arbetstoppar som behöver lösa tillfälligt. Andra gånger behöver du fylla en vakans, permanent eller under en tidsbegränsad period.

  • Rekrytering
  • Bemanning
  • Hyr- och interimsrekryteringar
  • Del av rekrytering och ”Second opinion”

Personalbehov?

Fråga oss först – vi hittar rätt person!

Vi vet att ditt behov av personal varierar. Ibland uppstår det hastiga vakanser eller kortvariga arbetstoppar som behöver lösa tillfälligt. Andra gånger behöver du fylla en vakans, permanent eller under en tidsbegränsad period.

Rekrytering
Bemanning
Hyr- och interimsrekryteringar
Del av rekrytering och ”Second opinion”

På Flodin är vi specialiserade på att effektivt, flexibelt och med stor känsla för människor och personligheter lösa dina personal- och rekryteringsbehov – oavsett om det är permanent eller tillfälligt. Därför erbjuder vi flera olika lösningar.

Rekrytering
Rekrytering

Nära samarbete och rätt frågor leder till rätt person!

Bemanning

En extra hand när du som bäst behöver den!

Hyr- och interimsrekryteringar
Hyr- och interimsrekryteringar

Lär känna först – rekrytera sen

Rekryteringsstöd & Second opinion

Rekrytera själv, få backning av oss!

Rekryteringsstöd & Second opinion

Rekrytera själv, få backning av oss!

I vissa lägen är det bäst att du själv svarar för rekryteringsprocessen. Om du skulle behöva stöd eller avlastning under tiden – eller en opartisk åsikt om kandidaterna – kan vi hjälpa dig.

Vi ringer gärna upp!

Fyll i era uppgifter så ringer vi upp omgående.

Vi behandlar era uppgifter enligt GDPR

Vi är auktoriserade!

Vi är ett av Almega & Bemanningsföretagen auktoriserat företag både inom bemanning och rekrytering.

Här kan du läsa mer om auktorisationsvillkoren!