Bemanning

En extra hand när du som bäst behöver den!

Om ditt personalbehov varierar över veckan, månaden eller året är personal från vår bemanningspool det rätta. Genom att anlita oss behöver du inte riskera att tvingas tacka nej till, eller skjuta på, en stororder för att du har sjukdom eller föräldrarledigheter i personalstyrkan. Den personal du behöver har vi till hands.

I vår bemanningspool har vi f.n. 110 skickliga personer med kompetens och kunnande inom industri, produktion, teknik, logistik och HR. De är från så väl kollektiv- som tjänstemannasidan och vår urvalsprocess innan vi anställer är mycket noggrann, så vi kan säkerställa att du får flexibla och motiverade medarbetar när du hyr din personal från oss.

Fördelarna med bemanning vid behov är stora. Du balanserar fluktuationer i arbetsbelastningen från några timmar till längre perioder. Du kan hyra in just så många extra händer du behöver. Dina annars fasta personalkostnader blir rörliga och dessutom behöver du inte oroa dig för t.ex. sjukskrivningar, rehabiliteringar eller arbetsgivaransvar. Det ansvaret tar vi.