Flodin Rekrytering & Bemanning

Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Verksamheten startade 2013 och tillsammans har vi stor erfarenhet av branschen och känner den lokala marknaden väl. Vi har auktorisation både gällande bemanning och rekrytering.

Vi arbetar passionerat med relationer, för det är vår övertygelse är att nära relationer, så väl med uppdragsgivare som kandidater, ger bästa resultat. Vårt mål är att bli det självklara valet när ni behöver personalförstärkning, på både kollektiv- som tjänstemannasidan.

Fråga Flodin Först för att:

  • Vi känner företagen och den lokala marknaden väl

  • Vi har engagerade kandidater och kunnig personal

  • Vi ger snabb respons och feedback i uppdragen

  • Vi värnar personliga, nära relationer och är som folk är mest

  • Vi är fokuserade och flexibla

  • Du kan lita på att få personal som direkt går in och gör det du förväntar dig.

Och lite till!

Kontakta oss

Vi ser till att rätt person finns på rätt plats – när och på det sätt du behöver!

Vi vet att ditt behov av personal varierar. Ibland uppstår det hastiga vakanser eller kortvariga arbetstoppar som behöver lösa tillfälligt. Andra gånger behöver du fylla en vakans, permanent eller under en tidsbegränsad period.

På Flodin är vi specialiserade på att effektivt, flexibelt och med stor känsla för människor och personligheter lösa dina personal- och rekryteringsbehov – oavsett om det är permanent eller tillfälligt.

Kontakta oss

Vi är auktoriserade!

Vi är ett av Almega & Bemanningsföretagen auktoriserat företag både inom bemanning och rekrytering.

Här kan du läsa mer om auktorisationsvillkoren!