Rekryteringsstöd & Second opinion

Rekrytera själv, få backning av oss!

I vissa lägen är det bäst att du själv svarar för rekryteringsprocessen. Om du skulle behöva stöd eller avlastning under tiden – eller en opartisk åsikt om kandidaterna – kan vi hjälpa dig.

Om du drunkna i ansökningshandlingar kan vi hjälpa dig med en första gallring och matchning av de sökande. Vi kan även gå in som bollplank till ansvarig rekrytera, hjälpa till med intervjuer, göra personlighetsbedömningar, tester eller ta referenser. Det händer också att vi fungerar som olika företags förlängda arm och ansvarar för alla spontanansökningar som dyker upp.

Andra gånger när du står på upploppet och ska anställa, kan du stå med jämbördiga kandidater och vara osäker på vilken som är bästa matchningen. Då kan du fråga oss om en second opinion. Du får nytta av vår långa erfarenhet av rekrytering. Vi tittar på kompetens och erfarenheter, så väl som lämplighet i förhållande till kravprofil, personliga egenskaper och för en diskussion med dig om vilken kandidat som är bäst lämpad. Det kan helt enkelt vara den pusselbit som behövs för att göra beslutet lätt att fatta.

BFA100px