Personalbehov? Fråga oss först – vi hittar rätt person!

Vi vet att ditt behov av personal varierar. Ibland uppstår det hastiga vakanser eller kortvariga arbetstoppar som behöver lösa tillfälligt. Andra gånger behöver du fylla en vakans, permanent eller under en tidsbegränsad period.

På Flodin är vi specialiserade på att effektivt, flexibelt och med stor känsla för människor och personligheter lösa dina personal- och rekryteringsbehov – oavsett om det är permanent eller tillfälligt. Därför erbjuder vi flera olika lösningar.

Fråga Flodin Först … Vi ser till att rätt person finns på rätt plats – när och på det sätt du behöver!